Adalar Evden Eve Nakliyat Bugüne kadar çal??malar?m?zla adalar’in fazlas? kö?esine imzam?z? att?k. evden eve ta??mac?l?k ile gece gündüz demeden fazlas? ev ta??d?k. Bu amaçla  avucumuzun içi gibi biliyoruz. Bu da ta??mac?l?kte bizi bir ismim öne geçiriyor. yak?ndan bilen, tan?yan, seven ve Sar?yer’de olmaktan haz alan birilerini ar?yorsan?z ve bu tür ?ah?slarla çal??mak istiyorsan?z bizimle tan???nca çok mutlu olacaks?n?z. Hizmetlerimizden faydalan?p ta??mac?l?k i?inizi tamamlay?nca ikinci kez mutlu olacaks?n?z ki bunu söylemeye bile lüzum duymuyoruz. Herhangi bir memnuniyetsizlik halini bize bildirmeniz durumunda lüzumen her ?eyi en kapsaml? durumuyla 
Paketleme servisimiz ev e?yas?, ki?isel e?ya, sergi malzemesi, sanat eserleri ve ba?ka özel özen isteyen e?yalar?n ambalajlanmas? ve ta??nmas?nda uzmanla?m??t?r. 
Temiz, dayan?kl? ve e?yan?n cinsine ve titiziyetine göre farkl? boyut ve standartlar da ambalaj kutusu ve malzemesi kullan?lmaktad?r.Adalar Evden Eve Nakliyat  E?yan?n sevkiyat biçimine (kara - deniz - hava nakliyesi) ve gidece?i ülke ko?ullar?na göre ambalaj / tahta sand?klama yap?lmaktad?r.