Arnavutköy Evden Eve Nakliyat firmalar? aras?nda önder olmak amac?yla yola ç?kan firmam?z ta??mac?l?k hususu ile alakal? profosyonel ve seçkin eleman kadrosu ile, kaliteli hizmet ve son teknolojik vas?ta – gereçlerle evden eve, ofisten büroya vb. ta??mac?l?k hizmetini gerçekle?tirmektedir. Ev Ta??nmas? denildiginde ilk akla gelen firmalardan biri olan ta??mac?l?k firmam?z siz d?ayetli mü?terilerimizin ev ta??mas?n? en kolay duruma getirmek amac?yla yan?n?zday?z. Ekspertiz uzman?m?z evinize ya da ofisinize gelerek e?yalar?n haline göre bir bütçe uygulamas? ve sigorta poliçesi ç?kartarak size sunar. Sizin de uygulamas? onaylaman?zla kendi bünyemizdeki yeti?en profosyönel eleman ve marangozumuzla evinize gelinerek nakliyeniz ba?lar. E?yalar?n?z?n özel ambalajlama malzemeleriyle e?yan?n cinsine göre paketlenip, e?yalar?n?z?n özellik haline göre arabaya istiflenerek ,yeni evinize do?ru hareketi gerçekle?ir. Yeni evnize gidildiginde e?yalar?n?z büyük bir özenle evnize ta??narak sizin, diledi?iniz gibi e?yalar?n?z yerle?tirildikten sonra ,e?yalar?n?z?n montaj? yap?l?r.