Avc?lar evden eve ta??mac?l?k olarak as?l amac?miz, ba?ta ?stanbul ili olmak suretiyle Türkiye yineline bütün bölgelere evden eve ta??mac?l?k hizmet vermekteyiz.

Ta??ma prosedürlerinizi gerçekle?tirirken gözler önüne serdi?imiz özen ve ilgi i?imiz ve siz k?ymetli mü?terilerimize olan saybesinn sebeplenmektedir.

 

Bizim amac?yla sizin memnuniyetiniz bizim gururumuz ve mutlulu?umuz olacakt?r. Firmam?z itimat edilir, seçkin ve siz k?ymetli mü?terilerimize sunmu? bulundu?umuz çözümler ile s?ks?k yenilenerek firma olarak ?ahs?mizi size daha iyi hizmet sunabilcek ad?na ?ahs?mizi daimi ilerletmekteyiz. Alhemen eksper ve e?itimli tecrübeli elamanlar?m?z ve kulland???m?z grup ve donan?mlar ile mü?terilerimize sunmu? bulundu?umuz sözü yerine getirmek amac?yla bu sektördeyiz.

Tahincio?lu  Evden Eve Nakliyat hizmeti Ta??nma evveli yönümüzden gliderilen elemanlar?m?z yerinde eksper ara?t?rmas? yapar.

 

Ç?kar?lan rapora göre ta??nma amac?yla lüzumlu vas?ta ekip ve malzemeler tespit edildikten sonra fiyat öneriyi verilir uyu?ma sa?land???nda ta??ma prosedürü amac?yla lüzumlu ad?mlara geçilir. ?stanbul Evden Eve Nakliyat nitelikli ta??ma hizmeti ve mü?terilerine sunmu? bulundu?u çözümler ile  ?stanbul Evden Eve Nakliyat prosedürleriniz gerçekle?irtirir.