Firmam?zla etkile?ime geçti?iniz andan itibaren ta??nma hakk?ndaki bütün mesuliyet firmam?za aittir. Çünkü Ta??nman?z sizin kadar mümkün oldukça bizim aç?m?zdande oldukça mühimdir. Ta??nma ??inin ba?lang?c?ndan itibaren, sizin hususmunuze biz endi?eleniriz desek inan?n yalan olmaz. Çünkü firmam?z sizin ihtiyac?n?za ve arzular?n?ze yan?t vermek amac?yla canla ba?la çal??maktad?r.

E?yalar?n?z? sizin e?yan?z gibi dü?ünmeyiz sizin ve e?yalar?n?z?n itimatilir?i ve Evden Eve Nakliyat firmas? ile duyaca??n?z memnuniyet bizim en büyük gururumuzdur.

Paketleme

E?ya ta??nmas?n?n püf noktas? E?ya Paketlemedir. Hiç kimse e?yalar?n?n ta??nma esnas?nda k?r?l?p dökülmesini istemez. Nede olsa mal can?n yongas?d?r.
Evden Eve Nakliyat bu hususta tam bir profesyoneldir. E?yalar?n?z?n ta??nma prosedüründen evvelce k?r?l?p dökülmelerine kar?? eksper elamanlar?m?z do?rulusunda büyük bir özen ve ilgiyle özel ambalaj malzemesiyle paketlenmektedir. Bizde hizmette s?n?r yoktur. Çünkü ?stanbul evden eve ta??mac?l?k firmas? senesinin tecrübei ile i?inin ehli bir kurulu?tur.